การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน Outstanding Results from Commitment for Sustainability

สิงหาคม 2556
มอบตู้เย็นขนาด 8 คิวจำนวน 3 ตู้ ให้กับสำนักงานที่ดินและธนารักษ์ขอนแก่น

กรกฎาคม 2556
ทำโรงทานอาหารคาวหวานเพื่อนเลี้ยงญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประมาณ 400 คน

มิถุนายน 2556
เป็นเจ้าภาพหลักในการพิมพ์หนังสือ ผลงานของพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส เพื่อนำหนังสือทั้งหมดจำนวน 15,000 เล่มแจกจ่ายเป็นธรรมทาน
ในกิจกรรมเผยแพร่ธรรมะของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เมษายน 2556
เป็นเจ้าภาพหลักในการปรับพื้นและเทคอนกรีตบริเวณลานหน้าศาลาวัดโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย)

ตุลาคม 2554 บริจาคสุขาลอยน้ำให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมณฑลทหารบกที่ 12

 

 

กันยายน 2554 เป็นเจ้าภาพหลักในการพิมพ์หนังสือเซียมซีพุทธครั้งที่ 2 ผลงานของพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส โดยรายได้ “ก่อนหักค่าใช้จ่าย” ในการจัดพิมพ์ทั้งหมดนำถวายเป็นปัจจัยในการสร้างอุโบสถ วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

 

สิงหาคม 2554 บริจาคอาหารและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมณฑลทหารบกที่ 12

 

 

พฤษภาคม 2554 เป็นเจ้าภาพนำลูกค้าและญาติธรรมปลูกสมุนไพรวัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์