โครงการ ริเวนเดลล์ รีเจ้นท์ คอนโดมิเนียม

 

แบบ พื้นที่
ตรม.
คงเหลือ
ชั้น
ราคา
ก่อนส่วนลด
จอง ทำสัญญา ดาวน์
7 งวด
คงเหลือ
เข้าธนาคาร
ผ่อนธนาคาร 7%
15 ปี 25 ปี
Deluxe 25.5 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 20,000 ปิดการขาย 8,988 7,068
Super Deluxe 28.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 25,000 ปิดการขาย 9,573 7,527
Deluxe Plus 36.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 25,000 ปิดการขาย 10,741 8,446
Family 26.5 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 25,000 ปิดการขาย 10,741 8,446
Family Plus 35.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 30,000 ปิดการขาย 12,224 9,612
Panorama 35.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 30,000 ปิดการขาย 12,224 9,612
Penthouse 33.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 30,000 ปิดการขาย 12,224 9,612
Double View 37.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 30,000 ปิดการขาย 12,224 9,612
Suite 35.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 30,000 ปิดการขาย 12,224 9,612
Grand Deluxe 39.5 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 50,000 ปิดการขาย 13,662 10,743
Suite Plus 48.0 หมด ปิดการขาย 5,000 10,000 50,000 ปิดการขาย 13,662 10,743
โครงการนี้ปิดการขายแล้ว

เงื่อนไขรับส่วนลดพิเศษ

  • ชำระดาวน์ทั้งหมดภายในวันทำสัญญาได้รับส่วนลดพิเศษ 50,000 บาท


หมายเหตุ

  • กำหนดทำสัญญาภายใน 15 วัน นับจากวันจอง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรวมถึง Cable TV, WIFI Internet, Fitness และสระว่ายน้ำ เดือนละ 30 บาทต่อตารางเมตร ชำระล่วงหน้า 6 เดือน และเงินกองทุนส่วนกลาง 500 บาทต่อตารางเมตร ชำระครั้งเดียว โดยผู้ซื้อในวันโอนกรรมสิทธิ์
  • ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระเงินประกันมิเตอร์น้ำ และไฟฟ้า
  • ค่าเช่าที่จอดรถยนต์ชำระให้นิติบุคคลอาคารชุดในอัตราคันละ 300 บาทต่อเดือน
  • ขนาดพื้นที่ห้องจริงเมื่อก่อสร้างเสร็จต้องวัดตามแนวปฏิบัติของกรมที่ดิน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้บริษัทฯ และผู้ซื้อจะไม่เรียกร้องราคาส่วนเพิ่มระหว่างกัน
  • หากผู้ซื้อไม่ผ่อนชำระเงินดาวน์ หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยต้องไม่คืนเงินจองและเงินดาวน์แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อไม่ผ่านการอนุมัติเครดิตจากธนาคาร บริษัทจะคืนเงินที่ชำระให้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
  • ประมาณการผ่อน ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
  • แพทย์ ทันตแพทย์ กู้ได้ 100% และดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ข้าราชการกู้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์กู้ได้ 100% จำเป็นต้องชำระเงินจอง และเงินทำสัญญา อย่างน้อย 50,000 บาท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า