โครงการริเวนเดลล์ รีเจ้นท์ กังสดาล
เสร็จพร้อมให้อยู่แล้วมิถุนายน 2555 เร็วกว่ากำหนด 2 เดือน
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของคอนโดทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนและร่วมลงทุนกับเรา
รวมทั้งสถาปนิก วิศวกร
ช่างผู้ชำนาญทุกท่าน

ที่ร่วมกันสร้างสังคมน่าอยู่อีกแห่งหนึ่ง
และเราสัญญาเราจะร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพต่อไป
ให้กับขอนแก่นเมืองที่เรารัก  • >> Rivendell Premier
  • >> Rivendell Greenview
  • >> Rivendell Regent