Room Type

DELUXE 25 ตารางเมตร

Studio ขนาด 3.75*6.65 เมตร โปร่งสบาย เป็นสัดส่วน มี 1 ห้องน้ำ, Pantry และระเบียงส่วนตัว

สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แก่ เตียงนอน King Size, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะทำงาน, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้รองเท้าและชั้นวางทีวี เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัย 2 คน

DELUXE PLUS 25 ตารางเมตร

Studio หรูที่มาพร้อมที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลภายในอาคารอีก 1 คัน

ขนาดห้องกว้าง 3.75*6.65 เมตร โปร่งสบายด้วยประตูระเบียงที่กว้างตลอดแนวเปิดรับมุมมองวิวสวยแบบ Panoramic View  เป็นสัดส่วน ด้วยห้องนอนเตียง King Size, 1 ห้องน้ำ, Pantry พร้อมระเบียงส่วนตัว จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แก่ เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะทำงาน, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้รองเท้าและชั้นวางทีวี เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัย 2 คน

FAMILY PLUS 50 ตารางเมตร

เป็นการออกแบบห้องสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ 7.5*13.5 เมตร จัดพร้อมที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลภายในอาคารอีก 1 คัน

แบบอิสระตามความต้องการใช้งาน จัดเป็น  Two Bed Rooms โปร่งสบายด้วยหน้าต่างที่กว้างตลอดแนวเปิดรับมุมมองวิวสวยแบบ Panoramic View  เป็นสัดส่วน ด้วย 2 ห้องนอน มี 2 ห้องน้ำ เตียง King Size, Mini Walk in Closet, มุมครัวพร้อมระเบียงส่วนตัว จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แก่ เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะทำงาน, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้รองเท้า โซฟา โต๊ะอาหาร ชั้นวางทีวี และครัวขนาดพอเหมาะได้ลงตัวสำหรับผู้อยู่อาศัย 3-4 คน

ข้อมูลที่ปรากฏบน website อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพจำลอง บรรยากาศจำลอง

โครงการอาคารชุด: ริเวนเดลล์ พาร์ควิว คอนโดมิเนียม
เจ้าของโครงการ: บริษัท ริเวนเดลล์ จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: หนึ่งล้านบาทถ้วน
สำนักงานใหญ่: ตั้งอยู่ที่ 20 ซอยประชานิเวศน์ ซอย14/8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กรรมการผู้จัดการ: นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน
ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 79 ยูนิต
โฉนดที่ดินเลขที่ 74549 หน้าสำรวจ 13061 เลขที่ดิน 7 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่โครงการประมาณ 3 งาน 95 ตารางวา ที่ดินและอาคารไม่มีภาระผูกพัน
ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 329/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
เริ่มก่อสร้างประมาณมีนาคม  2555 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณกรกฎาคม 2556
จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเป็นทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด
โดยเจ้าของห้องจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง บริการส่วนกลาง
ตามอัตราที่เจ้าของโครงการกำหนด และ/หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด