โครงการ ริเวนเดลล์ พาร์ควิว คอนโดมิเนียม


เงื่อนไขพิเศษสอบถามฝ่ายขายโครงการ

หมายเหตุ

กำหนดทำสัญญาภายใน 15 วัน นับจากวันจอง
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรวมถึง WIFI Internet เดือนละ 25 บาทต่อตารางเมตร ชำระล่วงหน้า 6 เดือน และเงินกองทุนส่วนกลาง 500 บาทต่อตารางเมตร ชำระครั้งเดียว โดยผู้ซื้อในวันโอนกรรมสิทธิ์
- ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระเงินประกันมิเตอร์น้ำ และไฟฟ้า
- ค่าเช่าที่จอดรถยนต์จากทรัพย์ส่วนกลาง ชำระให้นิติบุคคลอาคารชุดในอัตราคันละ 300 บาทต่อเดือน
- ประมาณการผ่อน ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า