โครงการ ริเวนเดลล์ พาร์ควิว คอนโดมิเนียม


เงื่อนไขพิเศษสอบถามฝ่ายขายโครงการ

หมายเหตุ

กำหนดทำสัญญาภายใน 15 วัน นับจากวันจอง
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรวมถึง WIFI Internet มีดังนี้
**** ริเวนเดลล์ 5 เดือนละ 25 บาทต่อตารางเมตร****
- เงินกองทุนส่วนกลาง 500 บาทต่อตารางเมตร ชำระครั้งเดียว โดยผู้ซื้อในวันโอนกรรมสิทธิ์
- ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระเงินประกันมิเตอร์น้ำ และไฟฟ้า
- ค่าเช่าที่จอดรถยนต์-ทรัพย์ส่วนกลาง ชำระให้นิติบุคคลฯ คันละ 300 บาทต่อเดือน หรือตามข้อบังคับกำหนด
- ประมาณการผ่อน ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า