สนับสนุนกิจกรรมการกุศล
  • CSR-e1392958875225-748x1030
สนับสนุนกิจกรรมการกุศล
CSRสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>