การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของห้องชุดแต่ละประเภท

       1.  Standard ห้องขนาด 21.5 ตารางเมตร มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จัดว่าเป็นห้องพักตามมาตราฐานทั่วไปของห้องพักสำหรับนักศึกษามอดินแดงโดยทั่วไป อัตราค่าเช่าโดยควรประมาณ 3,800 บาทต่อเดือน

       2.  Deluxe ห้องขนาด 25.5 ตารางเมตร มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จัดว่าเป็นห้องพักที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องพักสำหรับนักศึกษามอดินแดงโดยทั่วไป อัตราค่าเช่าโดยควรประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน

       3.  Double Standard ห้องชุดขนาด 43 ตารางเมตร ได้ถูกออกแบบให้เป็น Connecting room คือมีห้องนอน 2 ห้องและห้องน้ำ 2 ห้อง อิสระแยกกัน แต่สามารถเปิดปิดประตูเชื่อมต่อได้ ทำให้เปิดเป็นห้องเช่าขนาด 21.5 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้องและมีอัตราค่าเช่าห้องละประมาณ  3,800 บาทต่อเดือน หรือรวม 2 ห้องก็จะได้ค่าเช่าประมาณ 7,600 บาทต่อเดือน

        4.  Grand Suite ห้องขนาดใหญ่ 41 ตารางเมตร เป็นห้องมุมขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้มุมมองกว้างแบบพาโนรามาและสามารถพักได้มากกว่าถึง 3-4 คน ค่าเช่าห้อง Suite ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน

แบบของห้องชุด
พื้นที่
ตรม.
ราคาขาย
เริ่มต้นที่
ค่าเช่า
โดยทั่วไป
ผลตอบแทน
ราคา
ต่อ ตรม.
ต่อปี
Standard
Deluxe
Grand Suite
Double Standard
21.5
25.5
41.0
43.0
680,000
800,000
1,300,000
1,280,000
3,800
4,000
7,000
7,600
6.7%
6.0%
6.5%
7.1%
31,628
31,373
31,707
29,767

       5.  หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าราคาต่อตารางเมตรของริเวนเดลล์ กรีนวิว ถูกกว่าราคาในกทม.มากเพราะเราเริ่มต้นที่ไม่เกิน 29,xxx บาทต่อตารางเมตร แต่สามารถให้ผลตอบแทนในรูปค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าใน กทม.ที่มีราคาขายสูงถึง 50,000 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้นทำให้ผลตอบแทนสุทธิต่อเงินลงทุนที่ขอนแก่นจะสูงถึง 6-7% หรือมากกว่ากทม.อย่างน้อย 2-3% อีกทั้งมีคู่แข่งน้อยกว่ามาก

 
 
มารู้จักชุมชนรอบมอดินแดง
มารู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวคิดของการลงทุน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
Copyright © 2010 www.rivendellcondo.com All Rights Reserved.

โครงการอาคารชุดริเวนเดลล์ กรีนวิว คอนโดมิเนียม
เจ้าของโครงการ: บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ส จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: สิบล้านบาทถ้วน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 20 ซอยประชานิเวศน์ ซอย14/8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กรรมการผู้จัดการ: นายกนก อุณหกะ
ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 77 ยูนิต โฉนดที่ดินเลขที่ 201828, 201829 หน้าสำรวจ 30004, 30005 เลขที่ดิน 271, 272 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่โครงการประมาณ 2 งาน 50 ตารางวาที่ดินและอาคารมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารเลขที่ 295/2553 และ 437/2553 เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2554

จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเป็นทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด โดยเจ้าของห้องจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง บริการส่วนกลางตามอัตราที่เจ้าของโครงการกำหนด และ/หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด