Suite 32.5 ตารางเมตร
1 ห้องนอน ออกแบบให้จัดวางเตียงขนาด 6 ฟุตพร้อม 1 ห้องน้ำ รวมทั้งส่วนรับแขกและครัว เหมาะกับสมาชิกครอบครัว 2 คน
Family 40 ตารางเมตร
2 ห้องนอน ขนาดกลาง พร้อมส่วนรับแขกหรู
แยกพื้นที่ครัว เหมาะกับครอบครัว ขนาดเล็ก 3-4 คน
Family 45(a) ตารางเมตร
2 ห้องนอนขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่โถงรับแขก ครัว และโต๊ะอาหาร เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก 3-4 คน
Family 45(b) ตารางเมตร
2 ห้องนอนขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่โถงรับแขก ครัว และโต๊ะอาหาร เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก 3-4 คน
Family 45(c) ตารางเมตร
2 ห้องนอนขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่โถงรับแขก ครัว และโต๊ะอาหาร เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก 3-4 คน
Family 45(d) ตารางเมตร
2 ห้องนอนขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่โถงรับแขก ครัว และโต๊ะอาหาร พร้อม Walk-in Closet เหมาะกับครอบครัว 3-4 คน
Family 50 ตารางเมตร
2 ห้องนอนขนาดใหญ่พิเศษ จัดแยกสัดส่วนครบทุกฟังค์ชั่น ของคำว่าบ้าน
Suite Plus 33 ตารางเมตร
Suite Plus 33 ตารางเมตร  
 2 ห้องนอน แบบ 1 ห้องนอนใหญ่ และ 1 ห้องนอนเล็ก  พร้อมพื้นที่ครัว  พื้นที่รับแขก  เหมาะกับ ผู้อยู่อาศัยไม่เกิน 3 คน
Deluxe 22 ตารางเมตร
Deluxe 22 ตารางเมตร
 ห้องชุดแบบ Studio ที่เหมาะสำหรับชีวิตนักศึกษา  มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ สำหรับผู้พักอาศัย 2 คน
ข้อมูลที่ปรากฏบน website อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพจำลองบรรยากาศจำลอง
โครงการอาคารชุด: ริเวนเดลล์เอสเตรญ่า คอนโดมิเนียม
เจ้าของโครงการ: บริษัท คหการจำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: หนึ่งล้านบาทถ้วน
สำนักงานใหญ่:ตั้งอยู่ที่ 144/18 หมู่ที่ 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้จัดการ: นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน
ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 68 ยูนิต
โฉนดที่ดินเลขที่ 26785, 282110, 282111 หน้าสำรวจ 3378, 4519, 46251, 46252 เลขที่ดิน 282, 524, 525 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่โครงการประมาณ 2 งาน 33 ตารางวา ที่ดินและอาคารปลอดภาระผูกพัน อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้าง
เริ่มก่อสร้างประมาณ มิถุนายน 2560 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณ มิถุนายน 2562
จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเป็นทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด
โดยเจ้าของห้องจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางบริการส่วนกลางตามอัตราที่เจ้าของโครงการกำหนด และหรือตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด