ความคืบหน้าโครงการ

9 กันยายน 2560 เริ่มเทพื้นชั้น 8 ส่วนหลัง และเริ่มงานก่อฉาบ