สวย สง่า ระดับพรีเมียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน และส่วนควบครับ

สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของห้องชุด เตรียมรับการติดต่อเพื่อตรวจรับห้องจากเจ้าหน้าที่นะครับ

 

 

11 พฤศจิกายน 2556

10 เมษายน 2556

ติดตั้งวงกบประตูห้องพัก ชั้น 2 ติดตั้งวงกบประตูห้องพัก ชั้น 2 ติดกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น 2 และชั้น 3 เทปูนซีเมนต์ปรับผิวพื้น ก่อนการติดตั้งไม้ลามิเนท
เริ่มการฉาบผนังด้านนอกอาคาร ชั้น 2 ทำการฉาบผนังภายใน ชั้น 5 ภาพภายนอกอาคารโดยรวม

20 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพอาคารโดยรวม ติดตั้งราวกั้นตก ชั้น 2-3 เทพื้นดาดฟ้า

11 มกราคม 2556

เทคอนกรีตพื้นอาคารชั้น 2 เทคอนกรีตพื้นอาคารชั้น 2 เทคอนกรีตพื้นอาคารชั้น 2 เทเสาอาคารชั้น 2
เทเสาอาคารชั้น 22 เทเสาอาคารชั้น 2 เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก
วางระบบไฟฟ้า วางระบบสุขาภิบาล เสริมสลิงรับน้ำหนักที่พื้น เทคอนกรีตพื้นและเสริมเหล็กเสาอาคารชั้น 4
เทคอนกรีตพื้นและเสริมเหล็กเสาอาคารชั้น 4 เทคอนกรีตพื้นและเสริมเหล็กเสาอาคารชั้น 4 เทคอนกรีตพื้นชั้น 5 เทคอนกรีตพื้นชั้น 5
ประกอบแบบ เทเสาคอนกรีตชั้น 5 วางระบบสุขาภิบาลและระบบประปาชั้น 2 ความคืบหน้าภายนอกอาคาร

14 ธันวาคม 2555

เทคอนพื้นpostention ชั้นที่ 2 เทคอนพื้นpostention ชั้นที่ 2 เทคอนพื้นpostention ชั้นที่ 2 เทคอนพื้นpostention ชั้นที่ 2

1 พฤศจิกายน 2555

28 กันยายน 2555 : พิธีลงเสาเอก Rivendell Absolute Condominium

14 กันยายน 2555

9 กันยายน 2555